+ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Đối với mỗi dự án, dù lớn hay nhỏ. N8 luôn đặt mình vào vị trí khách hàng. Để giải quyết mong muốn cũng như nhu cầu của khách hàng. Với tinh thần dự án của khách cũng như của mình. N8 luôn đặt khách hàng là trung tâm, để mang lại không gian sáng tạo, phù hợp, hợp lý. Với xu hướng xã hội hiện nay. N8 luôn sáng tạo, thay đổi, tôn trọng và hết mình trong công việc tư vấn, thiết kế..

+ SỨ MỆNH

Sáng tạo nên những không gian nhà ở độc đáo, ấn tượng và nhiều cảm xúc.

+ TRIẾT LÝ LÀM VIỆC

Đúng đắn – Đầy đủ – Hợp Lý. Ngoài việc yêu thích sáng tạo N8 luôn muốn mang lại cho khách hàng dịch vụ tốt nhất.

+ TẦM NHÌN

Là một đơn vị tư vấn thiết kế – hoàn thiện thi công tốt, có ảnh hưởng đối với thị trường Việt Nam.

NEOCLASSICAL VILLA

B A C N I N H

VILLA

C A U G I A Y - H A N O I

VILLA VINHOME

R I V E R S I D E - L O N G B I E N H A N O I

VILLA

B A C N I N H

VILLA

Q U A N G N I N H

APARTMENT

M E T R O P O L I S - H A N O I

PHUOC HOUSE

P H U C T H O - H A N O I

APARTMENT

M E T R O P O L I S - H A N O I

DUNA COFFEE

T A Y H O - H A N O I

VILLA VINHOME

O C E A N P A R K - G I A L A M H A N O I

APARTMENT INDOCHINE

M A T R I X O N E - H A N O I

APARTMENT

S Y M P H O N Y - H A N O I

APARTMENT

N 0 4 H O A N G D A O T H U Y - H A N O I

SOHO COFFEE

H A I P H O N G

APARTMENT

L E V A N L U O N G - H A N O I

APARTMENT

D ' C A P I T A L E - H A N O I

APARTMENT

S E A S O N S A V E N U E - M O L A O H A N O I

APARTMENT INDOCHINE

B A C N I N H

MIEN COFFEE

A N B A N G - D A N A N G